Design: Ujvári Tomor

Tantestületünk tagjai:


    Fazekasné Friedrich Bernadett

                        (igazgató)


    Gávelné Dévai Zita    (igazgató-helyettes)

       
        Czimmerman Áron

        Dekanics Márk Márió

        Diseriné Csábráki Mária

        Holl Zsuzsanna

        Kása Istvánné

        Kovács Melinda

        Ledinszkiné Kiss Ibolya

        Péter Attiláné Futó Zita

        Rátky Tamás Béláné

        Seres Kinga

        Kuti Gábor

        Nagy Balázs László

        Nárai Tamás    (óraadó)

        Zákányi Balázs    (óraadó)

       

        Varga Éva    (könyvtáros)

        Dávidházi Klaudia    (iskolatitkár)