Design: Ujvári Tomor

Tantestületünk tagjai:


    Fazekasné Friedrich Bernadett

                        (igazgató)


    Gávelné Dévai Zita    (igazgató-helyettes)


        Bendur Éva

        Czimmerman Áron

        Dekanics Márk Márió

        Diseriné Csábráki Mária

        Holl Zsuzsanna

        Kása Istvánné

        Kovács Károly

        Ledinszkiné Kiss Ibolya

        Péter Attiláné Futó Zita

        Rátky Tamás Béláné

        Seres Kinga

        Vogel Ádám

        Nagy Balázs László    (óraadó)

        Nárai Tamás    (óraadó)

        Zákányi Balázs    (óraadó)

        Herczog Anita    (áttanító)

        Magyar Zsanett    (áttanító)

        Varga Éva    (könyvtáros)

        Dávidházi Klaudia    (iskolatitkár)